Кои сме ние

Групата “Психоанализа и кино” прилага психоаналитичния метод към явления на културата – в случая за интерпретация на филми и тяхното въздействие върху нас като зрители. Същината на метода се състои в изучаване на емоционалното въздействие на филма и генериране на хипотези породени съвместно от публиката и членовете на групата.
Целта на екипа на групата е да предложи обяснения за поведения и взаимоотношения, които изглеждат необясними от гледна точка на здравия разум: напр. нетрадиционни форми на любов и сексуални практики, разрушителност, насилие и убийства. Обект на изследване са също и различни варианти на майчинство, нагласите ни към семейството, смъртта и др. За отправна точка се използва нашето собствено отношение към тези явления и слепите ни петна в процеса на осмислянето им.

Групата е създадена през януари 2010 г. и от тогава организира регулярни публични прожекции последвани от дискусии със зрителите. Има съвместни инициативи с “Български институт за отношения между хората” (НБУ), фондация “Аполония“, София Филм Фест. Групата бе съучредена и поддържа активно сътрудничество със създателите на Мюнхенската филмова група д-р Вивиан Праматароф и проф. Андреас Хамбургер.

От 2011 година групата има договор с Дом на киното, София за организиране на ежемесечни прожекции последвани от дискусия с публиката.

Членове на екипа:
Камелия Ханчева, семеен терапевт и преподавател в СУ;
Надя Кожухарова, психотерапевт към Асоциация “Анимус”;
Ралица Драндарова, психолог и терапевт;
Тома Томов, психоаналитик, проф. към НБУ;
Светлозар Василев, психоаналитик и преподавател, НБУ (координатор на групата).

NB! ПУБЛИЧНИТЕ ПРОЖЕКЦИИ СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ ЛЮБОПИТНИ! ТЕ НЕ СА САМО ЗА СПЕЦИАЛИСТИ.
Иначе казано: не е нужно да сте луд, за да участвате в нашите инициативи, но все пак помага. 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s